INLEIDING ORGANISATIEKUNDE PDF

Numerous and frequently-updated resource results are available from this WorldCat. Please choose whether or not you want other users to be able to see on your profile that this library is a favorite of yours. Finding libraries that hold this item You may have already requested this item. Please select Ok if you would like to proceed with this request anyway.

Author:Tamuro Bralabar
Country:Benin
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):22 July 2008
Pages:65
PDF File Size:6.5 Mb
ePub File Size:20.27 Mb
ISBN:314-5-59707-111-7
Downloads:29640
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:BradalH1 Inleiding 1. Interdisciplinair: Bedrijfskundige problemen kunnen niet meer alleen vanuit eenzijdige monodisciplines zoals economie bekeken worden. Belangrijke bedrijfskundigen: Peter Drucker: volgens hem zijn we aanbeland in een kennisrevolutie, kennis wordt steeds groter en belangrijker. Henry Mintzberg: Ontwikkelde een aantal basisconfiguraties, ideaaltypen van leidinggeven, om richting te geven aan de manier van leidinggeven binnen een organisatie.

Michel Porter: Ontwikkelde het vijfkrachtenmodel, een hulpmiddelen voor het analyseren van de mark en de concurrentie. Michael Hammer: Veronderstelt dat zelfsturing steeds belangrijker wordt en het onderscheid tussen leidinggevenden en uitvoerenden steeds kleiner wordt. Organisatie-evenwicht: Als een organisatie er in slaagt haar externe en interne belanghebbenden stakeholders zodanig te belonen dat zij in ruil voor hun bijdragen gemotiveerd blijven deelnemen aan de organisatie.

Managementtaak heeft drie functies: Beleidsvorming analyseren, doelstellingen en plannen maken Structurering een organisatiestructuur ontwerpen Uitvoering doen uitvoeren, beheersen en bijsturen 1. Bij beleidsvorming moet men rekening houden met de externe omgeving en rekening houden met interne zwaktes door daarop de anticiperen en eventueel het beleid aan te passen; plannen.

Constituerende beslissingen: geven een kader aan waarbinnen daadwerkelijke uitvoering kan plaatsvinden. Missie en visie vormen samen de uitgangspunten voor beleidvorming. Ambities van de betrokkenen Noodzaak zich in de toekomst te blijven onderscheiden 1. Do you make summaries or do you have any completed assignments? Upload your documents to Knoowy and earn money. Upon registration you agree to our privacy statement and terms and conditions.

At Knoowy you buy and sell the best studies documents directly from students. Browse Study Documents Lecture notes, book summaries and practice exams for your course. Study Services Tutors who offer tutoring, thesis help and translation for your course. Sign up Log in How it works.

Earn money. Upload document Sell your lecture notes and other study documents. Bundle documents Offer multiple documents together as a bundle and sell more. Offer study services Work as a tutor and help students with their studies. Respond to requests View requests and send a proposal how you can help. View all your notifications. Add document to cart. Study Documents Study Services. Inleiding Organisatiekunde vijfde, herziene druk.

Yourischuur 1 documents uploaded 1 documents sold Send message Follow. Upload document. Samenvatting inleiding organisatiekunde Loek ten Berge en Marco Oteman. Inleiding Organisatiekunde - Marco Oteman.

Inleiding organisatiekunde samenvatting. Samenvatting inleiding organisatiekunde. Inleiding organisatiekunde. Inleiding tot de organisatiekunde. Samenvatting Inleiding organisatiekunde. Knoowy Report abuse Contact. Terms Terms of use Privacy policy Copyright. Social media Facebook Twitter Instagram. New password E-mail address. Language English. Register now and claim your credit.

ELIZABETH BOYLE SOMETHING ABOUT EMMALINE PDF

Inleiding organisatiekunde

.

HERMANN OLDENBERG PDF

Inleiding Organisatiekunde - Loek ten Berge & Marco Oteman

.

JAN RIJKENBERG CONCEPTING PDF

Samenvatting: Inleiding Organisatiekunde hoofdstuk 1

.

COMPUTATIONAL GEOMECHANICS VERRUIJT PDF

.

Related Articles