GAJENJE RIBA U AKVARIJU PDF

Okomite pruge ponekad su prisutne. U prvu grupu spadaju:. U drugu grupu, od kojih su posljednje tri vrste znanstveno neopisane spadaju:. Svi ovi ciklidi pripadaju u skupinu patuljastih ciklida. Nakon toga slobodno proplivaju i spremne su za prihvat hrane. Uz to je i vrlo mekana a pH iznosi samo 4.

Author:Kajicage Mokus
Country:Uruguay
Language:English (Spanish)
Genre:Spiritual
Published (Last):24 June 2011
Pages:182
PDF File Size:12.12 Mb
ePub File Size:6.72 Mb
ISBN:974-3-75093-888-9
Downloads:25310
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ZushakarEmbed Size px x x x x Definisati akvaristiku kao hobi je omalovaavajue, jer se ovdje ne radi o jednostavnoj razonodi, koja se upranjava u slobodno vrijeme, ili neto to se zapoinje i ostavlja kad se poeli, kao npr. Biti akvarista je obaveza koja se ne prihvata sluajno samo da bi se uljepao prostor oputajuim prizorom podvodnog svijeta, stvorenog na-om matom i znanjem a mi dobro znamo koliko zahtijeva znanja, koje se nikad ne naui do kraja. Imati akvarijum je konkretan, ne samo sim-bolian, nain da se doprinese u spaavanju planete od unitenja prou-zrokovanog od strane ovjeka.

Danas nam je divan dan, divan dan Da, pogodili ste, prolo je pet godina od poetka rada prvog, ali i jedinog bosan-skohercegovakog akvaristikog sajta i foruma. Petog marta Prva poruka, kako je i najlo-ginije, napisana iz pera osniva-a ove web stranice CABH-a Dino glasila je:. Sajt je startao sa radom Usput, sajt je formiran u naoj zemlji, pa i krajnje je vrijeme bilo, administrator je iz Zenice kao i po-magai iz Zenice i Sarajeva. Susjedne zemlje ve odavno imaju ovakva mjesta na internetu i uiva-ju u tome, a ipak granice su velika stvar.

Smatramo makar nas bilo 10, ovaj sajt e raditi godinama i bit e nam lijepo. Zakup web prostora i domene je dogovoren za pet nared-nih godina. Rekao je CABH puno velikih stvari u ovoj prvoj poruci.

Sajt je formiran u naoj zemlji i na svu sre-u da ga imamo. Ne, ne Dobili smo jedno mjesto gdje smo domai i gdje uem u arapama i trenerci i nije me stid, jer tu sam kod kue. Prva poruka, kako je i najloginije, napisana iz pera osnivaa ove web stranice CABH-a Dino glasila je: Sajt je startao sa radom BiH grada, koja su i danas tu, ali danas imamo i Tuzlu, Lukavac, Ba-nja Luku, Mostar, Travnik, Teanj, Doboj, Derventa, Biha, Sanski Most, Dubrave Kalesija , pa ima tu i naih lanova iz susjednih zema-lja, regiona, ali i iz Azije, Amerike i sigurno da nas ima jo po cijelom svijetu i naoj BiH, ali ne popunja-vaju polje u prijavnom formularu gdje pie grad, pa tako da se i ne zna odakle nas jo ima.

U buduno-sti se nadamo da ete biti aktivni, pa aurirati svoje profile i upisati mjesto odakle dolazite, odnosno, gdje se bavite akvaristikom ili mo-da ona vama. Nema nas puno u akvaristi-ci Da ne pretjeramo, ima lanova koji su se samo registrovali i bez traga na-stali, ali ima i onih koji uveliko gaze brojku iza naziva Postovi:. Ovaj forum je do sada iznjedrio na desetine akvari-stikih druenja, zajednikih kafa i rotilja, zajednikih projekata i ideja, mnogo novih prijateljstava, puno raz-mijenjenih, prodanih, poklonjenih i ne znam kako jo ne, trampljeninih stanovnika naih akvarijuma.

I to je ljepota naeg hobija, ali i naeg foruma. Na kraju, sad smo predkolci i imamo jo puno toga da uimo i proivimo. Moda nam se nesta-luci mogu tolerisati narednu godinu, ali pred nama su neminovno zreliji koraci pod budnim okom naeg Cantdawn-a Samir , koji je tu kao stariji brat da nam uva lea.

Hvala ti Cantdawn! Hvala i svima ostalim koji ine sajt i forum www. Nadam se da svoju ozbiljnost i sazrijevanje doka-zujemo i ovim asopisom koji je na proizvod i poklon svima nama za 5. Guppy - Poecilia reticulata Ovo je moda i najbolja riba za po-etnike jer se odlikuje miroljubivou i malim ili gotovo zanemarivim pro-centom agrasivnosti.

Odgovaraju joj razliiti uslovi u akvarijumu kako u pogledu hemijskih parametara vode tako i temperaturnih oscilacija. Mu-jaci su ukraeni lepezastim repom, a enke raaju ive mlade. Ksifa - Xsiphophorus helleriiJo jedna riba koja pripada grupi ivorotki, ne polau ikru, raaju ive mlade.

Mujaci su karakteristini zbog izduenog donjeg dijela repa u obliku maa. Poeljno je da u akvarijumu bude dosta akvarijskog bilja zbog kanibalizma roditelja prema tek roenim mladim.

Jo jedna zanimljivost u nedostatku mujaka u akvariju-mu jedna od enki nakon izvijesnog vremena promijeni pol i postane mujak ovaj proces se ne moe dogoditi obrnuto tj iz mujaka u enku se ne mogu preobraziti.

Zebrica Danio rerio Brza je i vrlo ivahna riba, svijetlosivog tijela, a prepoznatljiva je po etiri horizontalne pruge tamnije sive ili sivoplave boje. Polni diformizmi su oiti: enke su vee od mujaka i dosta krupni-jeg, roze stomaka. Maksimalna duina enke je 6 cm. Izmeu tamnijih pruga kod mujaka se nalaze zlatnoute pruge, koje su kod enke sive boje. Za ove ribe takoe vai pravilo da je veoma bitno imati poklopac na akvarijumu, jer se esto desi da znaju iskoiti iz akvarijuma. Barbusi Puntius tetrazona U prirodi se kreu u jatima, pa je najbolje takve uslove joj obezbijediti i u akvariju-mu.

Narastu do 7 cm i za-htijevaju temperaturu vode od 20 do 26 C. Razlike izmeu polova nisu toliko oite, mada najbitni-ja razlika je da enke ima-ju obliji i vei stomak, dok je on kod mujaka spljo-ten.

Sijamski borac Betta splendens Ova riba pripada porodici labirintovki dvodihalica , to znai da za disanje koriste i atmosferski zrak iznad povrine vode. Akva-rijum bi trebao posjedovati poklopac ne hermetiki, naravno , zbog tendencije.

Sijamski borci se najbolje osjeaju u gusto zasaenim akvarijuma. Jo jedna bitna stvar na koju tre-bate posebno obratiti panju u akvarijumu nikada ne bi trebalo imati dva mujaka jer su izuzetno teritorijalne ribe i uvijek dolazi do borbe koja obino fatalno zavri za jednog.

Mujake ete lako prepoznati po izuzetno bogatim repnim, trbunim i lenim peraji-ma, dok su enke apsolutno ne upadljive. Artemia salina pripada porodici raia i bliski je roak sa dafnijama i ciklopsaima, koje moemo prona-i u naim istim stajaim vodama barama, kojih je na alost, u za-dnje vrijeme sve manje. Razlog ovome je prije sve-ga pouzdanost i jednostavnost metode za razvijanje naupliusa iz komercijalno dobavljivih cisti. Ovi-me je uvijek garantovana dovoljna koliina bezbijedne hrane.

Ne manje vana je i injenica da artemija svojim neprekidnim kretanjem pokree ribe da je love i time podie njihovo interesovanje za ishranu uopte. Imajui uglavnom karakteristinu narandastu boju lako se pregle-dom liinki ribe utvruje da li je pravilno odreena koliina raia koja se daje.

Sve ovo bi nas moglo navesti na pomisao da je artemija idealna hrana za ribe. Naalost tako neto ne postoji i za najbolje rezulta-te i produen ivot naih ljubima-ca, njihovu plodnost i to brojnije potomstvo potrebno je u ishrani kombinovati vei broj razliitih na-mirnica.

Sama artemija karakteri-e se malom koliinom odreenih. Zato se sama, na due staze, ne moe koristiti u ishrani bez dodatnog oplemenjivanja ili bez fatalnih posljedica po mla. Iako slatkovodne ribe mogu svojim metabolizmom da obezbijede ove lipide, poveana smrtnost malih ribica moe se povezati sa monoto-nom ishranom.

Zbog svega ovoga artemiju kao osnovnu hranu treba koristiti u jednom kratkom roku tek kao starter poslije kojeg se prelazi na druge raspoloive dopune. Artemija do nas stie u vidu smeeg praha u vakumiranim pakovanjima koja je odravaju u dehidratiziranom stanju.

Zapravo se radi o gotovo potpuno suhim, usnulim embrionima unutar vrste kapsule. Zahvaljujui ovome rezer-ve artemije mogu se uvati i kori-stiti sve dok su, navedenim redosli-jedom, obezbijeeni suhi, hladni i mrani uslovi skladitenja.

Iz ovih se jaja poslije rehidratacije u slanoj vodi razvijaju raii naupliusi, da bi kroz nekoliko ciklusa presvlae-nja i transformacije doivjeli polno zreli. Akvaristi No1 Download Report. View Download 13 Category Documents. Log inUsername: Password: Definisati akvaristiku kao hobi je omalovaavajue, jer se ovdje ne radi o jednostavnoj razonodi, koja se upranjava u slobodno vrijeme, ili neto to se zapoinje i ostavlja kad se poeli, kao npr.

Uvodnik mart Prva poruka, kako je i najlo-ginije, napisana iz pera osniva-a ove web stranice CABH-a Dino glasila je: Sajt je startao sa radom Nema nas puno u akvaristici, ali to nije razlog da se ne udrui- 5.

Za poetnike Guppy - Poecilia reticulata Ovo je moda i najbolja riba za po-etnike jer se odlikuje miroljubivou i malim ili gotovo zanemarivim pro-centom agrasivnosti. Akva-rijum bi trebao posjedovati poklopac ne hermetiki, naravno , zbog tendencije boraca da iskau iz njega. Sama artemija karakteri-e se malom koliinom odreenih Artemia salinaHrana lipida koji su neophodni morskim ribama.

Concerto No1 Documents. Metallagmena no1 Documents. Notiforo no1 Documents. Onerescue57 no1 Documents. Taller No1 Documents. Movimiento No1 Documents. Kaizerbald no1 Documents.

RUBIKSSOLVER PDF

Nanochromis transvestitus

Embed Size px x x x x Definisati akvaristiku kao hobi je omalovaavajue, jer se ovdje ne radi o jednostavnoj razonodi, koja se upranjava u slobodno vrijeme, ili neto to se zapoinje i ostavlja kad se poeli, kao npr. Biti akvarista je obaveza koja se ne prihvata sluajno samo da bi se uljepao prostor oputajuim prizorom podvodnog svijeta, stvorenog na-om matom i znanjem a mi dobro znamo koliko zahtijeva znanja, koje se nikad ne naui do kraja. Imati akvarijum je konkretan, ne samo sim-bolian, nain da se doprinese u spaavanju planete od unitenja prou-zrokovanog od strane ovjeka. Danas nam je divan dan, divan dan

FACETS OF UNITY THE ENNEAGRAM OF HOLY IDEAS PDF

Djelatnost Instituta za more i priobalje

Znanstveni savjetnik mirna. Znanstveni suradnik igor. Znanstveni suradnik ana. Znanstveni suradnik iris unidu.

Related Articles