5352 SAYL KANUN PDF

Embed Size px x x x x Kamu Ynetimi 2. Trk dare Tarihi 3. Cumhuriyet Tarihi 4.

Author:Arashilabar Faugal
Country:Finland
Language:English (Spanish)
Genre:Finance
Published (Last):26 December 2007
Pages:476
PDF File Size:18.88 Mb
ePub File Size:15.3 Mb
ISBN:892-7-83720-889-4
Downloads:48516
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkinoraEmbed Size px x x x x Kamu Ynetimi 2. Trk dare Tarihi 3. Cumhuriyet Tarihi 4. Ynetim Zamandizini I. Gler, Birgl Ayman Ed. Aklamal Ynetim Zamandizini: V Sunu Gen Cumhuriyet iin ylnn kritik nemi, ylnda balayan ABD egemenlii altna girme srecinin tamamlanarak kesinlik kazanm olmasdr. Souk Savan balamas, Trkiyenin Hr Dnya saflarna katlarak emperyalizmin boyunduruu altnda yeni smrgelemesini hzlandrmtr.

Anlan dnemde bir yandan ABDnin Marshall Yardmlar balarken te yandan da Trkiyenin kalknmas iin liberal bir ekonomik politikann tercih edildii ilan edilmitir. Nitekim Trk burjuvazisinin tercihinin bu ynde olduu, ylnda stanbulda toplanan ktisat Kongresinde aklk kazanmtr. Siyasi ve iktisadi yapda 1. Dnemin gazetelerinin bu yardmlar nasl byk bir sevinle karladn bir de mizah dergisinde Sabahattin Alinin dilinden duyalm: Yurdumuza tekrar yabanc sermaye gelecekmi.

Gazeteler bu havadisi verirken cmb ediyorlar. Resm makamlar da, memlekete yabanc paras girmesini kolaylatrmaa himmet ediyorlar. Lozan'n en erefli taraf, bizi yabanc sermaye kleliinden kurtarmas idi. Bir memlekete girip yerleen yabanc sermayeyi karp atmann, yabanc ordular srp denize dkmekten ok daha g olduunu, biz Osmanl mparatorluu'nun miraslar herkesten iyi biliriz "Yabanc Sermaye", Markopaa, 2. Kendilerini sattklar devletin dostluunu kendi milletine mazur gsterebilmek iin yurtlarna kavi ve korkun dmanlar icat edenlere ve memleketlerini yakn tehlikelere sokmak isteyenlere lnet olsun Bylece Gen Cumhuriyetin bamszlk, devletilik ve halklk gibi temel ynelimlerinin yerini, hzla ABDye bamllk, serbest teebbslk ve burjuvazinin karlarn koruma almtr.

Siyasal ve iktisadi politikalarda meydana gelen kkl deiimin, idari rgtlenmeye ve idare tarzna etki etmesi kanlmazdr. Elinizdeki yaz, Trkiyenin yol ayrmnda nasl idare edildiini, belli bal izgileriyle ele almak iin kaleme alnmtr. Dnya Savandan sonra yeniden yaplanan dnyada Trkiyenin tercihi, idari yapy da etkilemitir. Btnlkl bir analiz iin, her ne kadar l ve li yllarn birlikte deerlendirilmesi gerekliyse de, bu almann amac gerei, inceleme kendisini ylyla snrl tutacaktr.

Trumann, de Kongreye sunduu bir mesajda ifadesini bulan Truman Doktriniyle yakndan ilgilidir. Truman ylndaki bu mesajnda, Yunanistan ve Trkiyeye yardm iin Kongreden destek istemitir. Trkiyeye gnderilen bir heyetin hazrlad raporda,2 yardm karlnda nerilen program yledir: Trkiyeye ate hattnda en n srada yer almaya itilen Trk Ordusunun donatlmas3 ABDnin ykmllndedir; buna karlk Trkiye ise, savata yakp yklan Avrupann yeniden ina srecinde ihtiya duyaca maden ve tarm sektrnde abalarn younlatrmay taahht etmektedir.

First report to Congress on asisstance to Greece and Turkey. For the period end September 30 Aktaran, Yerasimos, s. Stefaneos Yerasimos, Az gelimilik Srecinde Trkiye, s. Marshall yardmlar konusunda ABD, komnist olanlara yardm yok anlaynda idi ve sadece ok partili siyasi rejimlere sahip olanlar bu programa dahil edeceini ilan emiti.

Bu koul Trkiyenin ok partili sisteme geiinin nedeni olarak grlmese de, gei srecini hzlandrc bir etkiye sahip olduu rahatlkla sylenebilir. Bilindii gibi Trkiyede Cumhuriyetin kuruluundan itibaren rgtl bir muhalefet fikri her zaman varln korumutur. Bu yardmlarla Trkiyeye nerilen dorultuyu Yerasimos iki temel noktada toplamaktadr: 1. Ulusal gvenliin dourduu ihtiyalar karlamak zere Trkiyenin ekonomik dzeyinin slah; 2. Muhtemel saldrgan bir kuvvetin bu lkeye nfuz etmek ve Trk siyasal ve ekonomik kurumlarn yolundan.

View 86 Download 2 Category Documents. Gler Ed. Siyasi ve iktisadi yapda 1 Yrd. Rota Francesa Documents. Rota africana Documents.

DOMINA EL METODO EN 30 DIAS NEIL STRAUSS PDF

4708 sayılı YAPI DENETİMİ KANUNU & UYGULAMALARI

Embed Size px x x x x Maddesi erevesinde braklmtr. Ancak, fenni mesullerce yrtlecek olan denetim sisteminin uygulama usul ve esaslarna ynelik bir YNETMELK almas yaplmam yap denetimi iki ana unsura ayrlm olup;Birinci unsuru olan proje denetimi, yerel ynetimlere Belediye ve Valilikler ,kinci unsur olan yap denetim faaliyetlerinin denetimi ise fenni mesul Teknik uygulama sorumlusu olarak isimlendirilen ve serbest alan mimar ve mhendislere braklmtr. Ayrca, uygulamada karlalan sorunlara zm retmek iin Yaklak 9 yl sren pilot uygulama sonucunda, Ve Uyg.

ALEX MULJIANI PDF

1949: Siyasal Rota

.

BIBLE UNEARTHED FINKELSTEIN PDF

Category: Business

.

DIANE TSA SETSWANA PDF

.

Related Articles